Bibliotekstyret:

Møte 27. feb. 2020 kl. 10:00 – 13:30

Sted: UiT Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


BS 1/20:

Orienteringssaker 27.02.2020


BS 2/20:

Referatsaker 27.02.2020


BS 3/20:

Oppfølging av forskningsmeldingen 2018 - Universitetsbiblioteket


BS 4/20:

Regnskap per 31. desember 2019


BS 5/20:

Revidert bemanningsplan - Universitetsbiblioteket


BS 6/20:

Rapportering på årsplan 2019


BS 7/20:

Rapportering sykefravær 2019


Tilstede på møtet:

Wilhelm Widmark (LEDER)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Bjørn-Petter Finstad (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Louise Marie Gustafsson (MEDL)
Alfred Hanssen (VARA)
Øystein Lund (VARA)