Møte 18. sep.. 2019 kl. 12:00 – 14:00

Sted: Narvik + Skype


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 3/19:
Referatsaker

LMU 7/19:
Valg av Læringsmiljøutvalgets leder for studieåret 2019/2020

LMU 8/19:
Rapportering av bruken av studiekvalitetsfremmende tiltak

OS 7/19:
Muntlig orientering om European first year experience 2019

OS 8/19:
Muntlig orientering om studentaktive læringsarealer

OS 9/19:
Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2018

OS 10/19:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Erland Loso (AN)
Karl Erik Arnesen (AN)
Eline Stenseth (AN)
Jorunn Tufthaug (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Even Aaker Thorsdalen (MEDL)
Geir Rudolfsen (MEDL)
Marte Rolfsnes Bjørkheim (MEDL)
Lars Aage Rotvold (MEDL)
Daniel Hansen Masvik (MEDL)
Haakon Kyrkjebø Nybø (MEDL)
Silje Wetrhus Hebnes (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Ingvild Lorentzen (SEKR)