Møte 24. mai. 2019 kl. 12:00 – 14:00

Sted: Alta + Skype


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 2/19:
Referatsaker

LMU 4/19:
Forslag til årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2018/2019

LMU 5/19:
Oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe for utarbeidelse av handlingsplan

LMU 6/19:
Tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme

OS 5/19:
Muntlig orientering om studentaktive læringsareal

OS 6/19:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Torill Varberg (AN)
Ole Even Andreassen (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Rikke Rindahl (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Geir Rudolfsen (MEDL)
Tonje Nilsen (MEDL)
Jeanette Olafsen (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Jørund Jørgensen (SEKR)
Ingvild Lorentzen (SEKR)
Rune Sundelin (VARA)
Even Aaker Thorsdalen (VARA)