Bibliotekstyret:

Møte 29. nov. 2019 kl. 09:00 – 12:00

Sted: UiT Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


BS 29/19:

Referatsaker 29.11.2019


BS 30/19:

Orienteringssaker 29.11.2019


BS 31/19:

Regnskap pr 31. oktober 2019


BS 32/19:

Budsjett 2020 - UB


BS 33/19:

Handlingsplan for reduksjon i midlertidige stillinger - Universitetsbiblioteket


BS 34/19:

Universitetsbibliotekets årsplan 2020


BS 35/19:

Ny instruks for bibliotekstyret


BS 36/19:

Møteplan bibliotekstyret 2020


Tilstede på møtet:

Wilhelm Widmark (LEDER)
Ann Therese Lotherington (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Erlend Kristensen (MEDL)
Helene Hillestad (NESTL)
Louise Marie Gustafsson (VARA)
Monica Alterskjær Sundset (VARA)