Bibliotekstyret:

Møte 25. sep. 2019 kl. 08:30 – 12:00

Sted: Sommarøya Arctic Hotel


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


BS 17/19:

Referatsaker 25.09.2019


BS 18/19:

Referatsaker 09.05.2019


BS 19/19:

Orienteringssaker 25.09.2019


BS 20/19:

Regnskap pr 31. august 2019


BS 21/19:

Revidert budsjett UB 2019


BS 22/19:

Innspill til store satsninger utenfor UiTs ramme 2021


BS 23/19:

Årsplan UB 2019 - status pr august


BS 24/19:

Organisering av styring, ledelse og medvirkning på nivå 3


BS 25/19:

Godkjenning av utlysningstekst


BS 26/19:

Ansettelse i stilling som førstelektor / førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved Result

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

BS 27/19:

Ber om fullmakt til instituttleder ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) for oppnevning av bedømmelseskomiteer


BS 28/19:

Justering av læringsutbyttebeskrivelsen for program for universitetspedagogisk basiskompetanse


Tilstede på møtet:

Johanne Raade (AN)
Wilhelm Widmark (LEDER)
Ann Therese Lotherington (MEDL)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Erlend Kristensen (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Helene Hillestad (NESTL)
Marianne Foss (SEKR)
Alfred Hanssen (VARA)