Bibliotekstyret:

Møte 09. mai. 2019 kl. 10:00 – 13:30

Sted: UiT Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 2/19:

Orienteringssaker


BS 8/19:

Strategi for informasjonssikkerhet ved UiT og årsrapport for 2018 - behandling ved UB


BS 9/19:

Regnskap pr 31. mars 2019


BS 10/19:

Strategiske satsinger og budsjettinnspill utenfor ramme - 2020


BS 11/19:

Litteraturmidler - forslag til ny budsjettmodell


BS 12/19:

Effektivisering, ADM2020 og bemanning ¿ Universitetsbiblioteket


BS 13/19:

Statistikk 2018 - presentasjon for bibliotekstyret


BS 14/19:

Godkjenning av læringsutbyttebeskrivelse for program for universitetspedagogisk basiskompetanse


BS 15/19:

Behandling av søknad om FoU-termin

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

BS 16/19:

Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap 2018 - Behandling ved UB


Tilstede på møtet:

Wilhelm Widmark (LEDER)
Ann Therese Lotherington (MEDL)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Jarl Ove Kaasen (MEDL)
Erlend Kristensen (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Sigrid Elisabeth Ekrem (MEDL)
Bjørn-Petter Finstad (MEDL)