Bibliotekstyret:

Møte 28. feb. 2019 kl. 10:00 – 13:30

Sted: UB-bygget, UiT Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


BS 1/19:

Referatsaker 28.02.2019


OS 1/19:

Utredning av universitetspedagogikk - orientering


BS 2/19:

Regnskap UB 2018


BS 3/19:

Plan for midlertidig økt bemanning og bruk av avsetninger


BS 4/19:

Årsplan for UB for 2019


BS 5/19:

Forsknings- og utdanningsmeldingen 2017 - Behandling i bibliotekstyret


BS 6/19:

Budsjettinnspill 2020 utenfor ramme - prosess


Tilstede på møtet:

Jarl Ove Kaasen (FO)
Wilhelm Widmark (LEDER)
Ann Therese Lotherington (MEDL)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Erlend Kristensen (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Sigrid Elisabeth Ekrem (MEDL)
Bjørn-Petter Finstad (MEDL)
Helene Hillestad (NESTL)