Bibliotekstyret:

Møte 30. nov. 2018 kl. 10:00 – 13:30

Sted: UB-bygget, Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


BS 14/18:

Referatsaker 30.11.2018


OS 3/18:

Orienteringssaker 30.11.2018


BS 15/18:

Effektivisering, ADM2020 og bemanning - rapport 2018


BS 16/18:

Litteraturbudsjett 2019


BS 17/18:

Budsjett lønn-drift UB 2019


BS 18/18:

Regnskap UB pr 31.10.2018


BS 19/18:

Avsetninger - Universitetsbiblioteket UB


BS 20/18:

Møteplan bibliotekstyret 2019


BS 21/18:

Forlagsforhandlinger 2018


BS 22/18:

Universitetspedagogikk - Oppfølging av universitetsstyrets vedtak


BS 23/18:

Byggesaker - Prioriteringer


Tilstede på møtet:

Wilhelm Widmark (LEDER)
Ann Therese Lotherington (MEDL)
Jarl Ove Kaasen (MEDL)
Erlend Kristensen (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Sigrid Elisabeth Ekrem (MEDL)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Helene Hillestad (NESTL)