Møte 27. nov.. 2018 kl. 12:00 – 14:00

Sted: Harstad + Skype


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 4/18:
Referatsaker

OS 12/18:
Muntlig orientering om studenters mulighet til å melde fra om teknisk svikt

LMU 12/18:
Retningslinje for å håndtere varsler om mobbing og/eller trakassering mellom studenter

OS 13/18:
Muntlig orientering om funn fra SHoT-undersøkelsen

OS 14/18:
Orienteringssak til Læringsmiljøutvalget - Årsrapport fra Universitetets klagenemnd 2017

OS 15/18:
Muntlig orientering fra dialogmøte med campusadministrasjon- og ledelse i Harstad

Til stede på møtet:

Ole Even Andreassen (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Rikke Rindahl (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
Tore Nesheim (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Geir Rudolfsen (MEDL)
Tonje Nilsen (MEDL)
Jeanette Olafsen (MEDL)
Marte Rolfsnes Bjørkheim (MEDL)
Marius Stenersen (MEDL)