Møte 19. sep.. 2018 kl. 09:00 – 15:00

Sted: Kunstakademiet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 3/18:
Referatsaker

LMU 9/18:
Valg av leder for Læringsmiljøutvalget - studieåret 2018/2019

LMU 10/18:
Utkast til retningslinje for å håndtere mobbing og/eller trakassering mellom studenter

LMU 11/18:
LMU bes om å gi innspill på høring til nytt kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT

OS 8/18:
Orientering til Læringsmiljøutvalget om gjennomføring av Studiebarometeret 2018

OS 9/18:
Muntlig orientering om resultater fra SHoT-undersøkelsen

OS 10/18:
Muntlig orientering fra LMU-forum i Drammen

OS 11/18:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Ole Even Andreassen (LEDER)
Rikke Rindahl (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
Tore Nesheim (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Geir Rudolfsen (MEDL)
Tonje Nilsen (MEDL)
Marte Rolfsnes Bjørkheim (MEDL)
Hege Svendsen (VARA)
Even Aaker Thorsdalen (VARA)