Bibliotekstyret:

Møte 29. mai. 2018 kl. 09:00 – 13:00


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 1/18:

Orienteringssaker 29.05.2018


OS 2/18:

UNN-avtalen og reforhandling - notat til BS


BS 7/18:

Referatsaker 29.05.2018


BS 8/18:

Regnskap per 31.3.2018


BS 9/18:

Revidert budsjett UB 2018


BS 10/18:

UBs strategiplan 2018-2022


BS 11/18:

Statistikkrapport for UB 2017


BS 12/18:

Behandling av HMS-rapport for 2017


BS 13/18:

Behandling av UiTs forsknings- og utdanningsmelding 2016


Tilstede på møtet:

Wilhelm Widmark (LEDER)
Marie-Theres Federhofer (MEDL)
Tonje Nilsen (MEDL)
Monica Alterskjær Sundset (MEDL)
Grete Overvåg (MEDL)
Johanna U Ericson Sollid (MEDL)
Øystein Lund (VARA)