Møte 25. mai. 2018 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Tromsø, Administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 2/18:
Referatsaker

LMU 5/18:
Tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak våren 2018

LMU 6/18:
Orienteringer om klagesaker

LMU 7/18:
Ruspolitikk for studentar og tilsette ved UiT

LMU 8/18:
Utkast til årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2017/2018

OS 6/18:
NOKUT-rapport om tilbakemelding og veiledning i Studiebarometeret 2017 - eksempler på god praksis

OS 7/18:
Muntlig orientering om arbeidet med retningslinje for mobbing og trakassering

Til stede på møtet:

Geir Rudolfsen (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Randi Bolle Eilertsen (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)