Bibliotekstyret:

Møte 09. mar. 2018 kl. 09:00 – 14:15


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling bibliotekstyremøte 9.3.2018 Last ned Møteinnkalling bibliotekstyremøte 9.3.2018
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


BS 1/18:

Referatsaker 09.03.2018


BS 2/18:

Prosess for revidering av Universitetsbibliotekets strategi 2018-2022


BS 3/18:

Nedleggelse av styret for Ressurssenter for læring, undervisning og teknologi (Result)


BS 4/18:

Regnskap Universitetsbiblioteket pr. 31.12.2017


BS 5/18:

Budsjettinnspill for 2019 utenfor ramme - skisse


BS 6/18:

Møteplan bibliotekstyret 2018


Tilstede på møtet: