Møte 01. mar.. 2018 kl. 10:00 – 12:00

Sted: Tromsø, Administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Innkalling til møte i LMU den 1.3.2018 Last ned Innkalling til møte i LMU den 1.3.2018
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 1/18:
Referatsaker

OS 1/18:
Muntlig orientering om resultater fra Studiebarometeret

LMU 2/18:
Utlysning av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak og fastsettelse av kriterier

LMU 3/18:
Utkast til ruspolicy ved UiT Noregs arktiske universitet

OS 2/18:
Orientering om organisering av Læringsmiljøutvalget fra 01.08.2018

OS 3/18:
Orientering om sammensetning av arbeidsgruppe for arbeidsgruppe for retningslinje for å håndtere mobbing og/eller trakassering mellom studenter

OS 4/18:
Muntlig orientering om foreløpig status i SHoT-undersøkelsen

OS 5/18:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Geir Rudolfsen (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Sonni Olsen (MEDL)
Randi Bolle Eilertsen (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)
Lene Weigama (MEDL)