Møte 05. des.. 2017 kl. 10:00 – 12:00

Sted: Tromsø, Administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling til møte i LMU den 5. desember 2017 Last ned Møteinnkalling til møte i LMU den 5. desember 2017
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 1/17:
Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 3. oktober 2017

RS 2/17:
Referat møte i AMU 20.11.2017 - muntlig orientering

LMU 14/17:
Fastsettelse av mandat og tidsplan for utarbeidelse av ruspolicy

LMU 15/17:
Mandat for arbeidsgruppe for retningslinje for håndtering av mobbing og/eller trakassering mellom studenter

LMU 16/17:
Etablering av nytt rusforebyggende nettverk i Tromsø og ønske om deltakelse fra LMU

OS 1/17:
Orientering om ny tidsplan for organisering av LMU

OS 2/17:
Orientering om innføring av ny likestillings- og diskrimineringslov

OS 3/17:
Muntlig orientering om evaluering av ordningen med læringsmiljøutvalg

OS 4/17:
Muntlig orientering om SHoT undersøkelsen 2018

OS 5/17:
Muntlig orientering fra Universellkonferansen i Trondheim

OS 6/17:
Eventuelt

Tilstede på møtet:

Eline Stenseth (AN)
Geir Rudolfsen (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Sonni Olsen (MEDL)
Randi Bolle Eilertsen (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Lene Weigama (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Jørund Jørgensen (SEKR)
Larissa Acharya (SEKR)