Møte 07. apr.. 2022 kl. 10:30 – 12:00

Sted: UiT i Harstad, rom 307 (HG5307-TRS) + Zoom


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 2/22:
Referatsaker

OS 6/22:
Diskusjon om oppfølging av Handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter ved UiT 2021-2024

OS 7/22:
Muntlig orientering om Levende campus Harstad

OS 8/22:
Muntlig orientering om saker som er viktige for studenters læringsmiljø i Harstad

LMU 1/22:
Rapportering på bruk av tildelte midler til studiekvalitetsfremmende tiltak studieåret 2020-2021

OS 9/22:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Ole Andreas Myhrer (FO)
Stine Helen Rosenkranz (FO)
Fredrik Askim (FO)
Remy André Melsæther Lagassé (FU)
Martyna Banaszek (FU)
Arne Solheim Paulsen (FU)
Tor Jørgen Schjelde (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
John McNicol (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Tanja Rita Nyman Banerji (MEDL)
Astrid Gramstad (MEDL)
Milkyas Tsehaye Bahlbi (MEDL)
Ingvild Lorentzen (SEKR)