Møte 12. mai. 2022 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Zoom


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling i Læringsmiljøutvalget 12 mai 2022 Last ned Møteinnkalling i Læringsmiljøutvalget 12 mai 2022
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 3/22:
Referatsaker

OS 10/22:
Muntlig orientering om LMUs dialomøte med campusledelsen og studentdemokratiet i Harstad

LMU 2/22:
Forslag til årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2021/2022

OS 11/22:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Mariann Cecilie Løkse (AN)
Rune Sundelin (FO)
Tanja Rita Nyman Banerji (FO)
Milkyas Tsehaye Bahlbi (FO)
Stine Helen Rosenkranz (FU)
Fredrik Askim (FU)
Martyna Banaszek (FU)
Arne Solheim Paulsen (FU)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
John McNicol (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Tor Jørgen Schjelde (MEDL)
Astrid Gramstad (MEDL)