Møte 11. feb.. 2022 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Zoom


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 1/22:
Referatsaker

OS 1/22:
Muntlig orientering om funn fra Studiebarometeret

OS 2/22:
Muntlig orientering om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse

OS 3/22:
Mandat for læringsmiljøutvalget

OS 4/22:
Muntlig orientering om tildeling av midler til sårbare grupper

OS 5/22:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Mariann Cecilie Løkse (AN)
Eline Stenseth (AN)
Torill Varberg (AN)
Stine Helen Rosenkranz (FO)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Tanja Rita Nyman Banerji (MEDL)
Tor Jørgen Schjelde (MEDL)
Fredrik Askim (MEDL)
Astrid Gramstad (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Ingvild Lorentzen (SEKR)
Rune Sundelin (VARA)