Møte 16. sep.. 2021 kl. 10:15 – 12:00

Sted: Zoom


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


RS 3/21:
Referatsaker

LMU 3/21:
Valg av Læringsmiljøutvalgets leder for studieåret 2021/2022

LMU 4/21:
Møteplan for studieåret 2021/2022

LMU 5/21:
Virkning av endringer i lov om universiteter og høyskoler og læringsmiljøutvalgets mandat og oppgaver

OS 7/21:
Eventuelt

Til stede på møtet:

Karl Erik Arnesen (AN)
Mariann Cecilie Løkse (AN)
Eline Stenseth (AN)
Gunn Kristin Øberg (FO)
Valérian Lehmann Penzo (FO)
Sivert Anfeltmo (FU)
Tor Jørgen Schjelde (LEDER)
Heidi Adolfsen (MEDL)
Jorunn Tufthaug (MEDL)
Lars Aage Rotvold (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Tanja Rita Nyman Banerji (MEDL)
Ulrikke Hornæs Herving (MEDL)
Stine Helen Rosenkranz (MEDL)
Fredrik Askim (MEDL)
Erlend Berntsen (SEKR)
Asta Blaabjerg Thøgersen (SEKR)