Valg av styring og ledelsesordning

ved UiT Norges arktiske universitet


Valgt rektor

 • Rektor er styrets leder
  og øverste faglige leder.
 • Rektor velges for fire år
  av ansatte og studenter.
 • Universitetsdirektøren leder UiTs administrative virksomhet.

Ansatt rektor

 • Rektor er øverste faglige og
  administrative leder.
 • Rektor ansettes på åremål
  for fire år.
 • Ekstern styreleder oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.
Ordning for styring og ledelse

22.09.2016: Fortsatt valgt rektor ved UiT – Styret ved UiT Norges arktiske universitet har vedtatt at rektor fortsatt skal velges. Les nyhetssaken her

22.9.2016 tar Universitetsstyret stilling til hvilken ordning for styring og ledelse UiT skal ha på institusjonsnivået.

Loven angir to hovedmodeller å rekruttere rektor på, enten ansettelse eller valg. I dag har UiT ordning med valgt rektor og tilsatt universitetsdirektør. Les mer her

Før saken legges frem for styret ønsker universitetsledelsen en bred debatt. Saken er sendt på høring og det vil bli arrangert åpne møter for ansatte og studenter. På denne nettsiden blir det lagt ut informasjon om saken.  

Spørsmål og kommentarer kan gis til følgende e-postadresse: ledelsesmodell@uit.no