English flag   

Dykkertjenester


Foto for infrastruktur

UiT ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi har en egen dykkertjeneste underlagt Seksjon for fartøy og tekniske tjenester. Tjenesten har som oppgave å besørge innsamling av forsknings- og undervisningsmateriale samt øvrig undervannsarbeid for universitetet.

Avdelingen består av 3 ansatte som har dykking som en del av sin oppgave, de har arbeidsdykkersertifisering klasse B.

Dykkeravdelingen gir opplæring, planlegger, gjennomfører og støtter alle typer arbeid under vann med scuba og overflateforsynt dykking til 39 meter. Alle retningslinjer og prosedyrer for dykking er basert på dykkestandarder fastsatt av arbeidstilsynet i Norge.

Arbeidet vi bidrar med innbefatter innsamling av biologisk materiale med bruk av forskjellige typer redskaper og teknikker, fotografering/video inspeksjoner, arbeid på universitetets fartøyer, vedlikehold av undervannsinstallasjoner, slamsuging, heving etc.

Ved arbeid eller forskning hvor dykking benyttes i prosjekter i regi av UiT/BFE må deltakende personer være kvalifisert og autorisert i henhold til fakultetets dykkerutiner og opplæringsplaner.

Rutiner og opplæringsdokumenter: 


Kontaktinformasjon

Kontakt info:

Johnny Johansen
E-post: johnny.johansen@uit.no

Telefon: +47 77645847 / +47  91182306

 


Sideansvarlig: Johansen, Johnny