Tilbake

Sjekkliste for forskningsprosjekt

Her finner du som prosjektleder en oversikt over punkter som er relevante for gjennomføringen av et forskningsprosjekt. Dokumentet er satt opp som en sjekkliste du kan fylle ut. Veiledning til punktene finnes i Rutiner for helseforskning ved Helsefak: https://uit.no/forskningsrutiner/helsefak

 

Last ned sjekkliste for forskningsprosjekt her