Delta i vår forskning!

Er du interessert i å bidra til vår forskning med ditt barn? Vi leter etter deltakere til flere aktuelle prosjekter!

Relasjon mellom tid brukt i naturen og barns utvikling

Dette forskningsprosjektet vil undersøke om utviklingen av selvreguleringsmekanismer påvirkes av tid brukt i forskjellige naturlige omgivelser. Selvregulering er det å kontrollere sine egne handlinger, tanker og emosjoner for å oppnå langsiktige mål, og har vist seg å være viktig for blant annet sosial funksjon, kognitiv funksjon, akademisk oppnåelse, og som en preventiv mekanisme for en rekke psykiske lidelser.

Prosjektet prøver å kartlegge hvor mye tid barnet bruker i skogen, i fjellet og ved vannet for så å sammenligne det med en skåre for selvregulering gjennom standardiserte spørsmål. Tidligere studier har indikert både at selvregulering påvirkes av tid brukt i naturen, og at det er en forskjell mellom forskjellige naturlige miljø i påvirkningen de har på andre psykologiske egenskaper. Denne studien ønsker å undersøke om disse forskjellene også gjelder for selvregulering.

Hvem kan delta? Alle foreldre med barn som bor i Norge, er over 3 år og går i barnehage kan delta så lenge de ikke har noen diagnostiserte neurologiske, sensoriske, motoriske eller andre former for utviklingsforstyrrelser.

Hva innebærer deltakelse? Deltakelse innebærer å svare på et nettbasert spørreskjema som tar 10-15 minutter. Deltakelse er frivillig, og du kan avslutte spørreskjemaet når som helst. Etter skjemaet er sendt inn vil du ikke kunne trekke det tilbake. Det vil komme noen oppfølgingsspørsmål.

Personvern: Deltakelse er helt anonymt. Det vil ikke bli lagret noe informasjon som kan spores tilbake til deg.

Hvis du ønsker å delta, kan du fylle ut spørreskjemaet her.

 

Småbarns imitasjon i ulike sosiale kontekster

Forstår småbarn at smarttelefoner forstyrrer kommunikasjon? I dette prosjektet undersøker vi barns forståelse av smarttelefonforstyrrelser via imitasjonsatferd. Barnet deltar i en imitasjonstest og får se en video av en eksperimentator som gjør ulike handlinger med et testobjekt, og får etterpå selv leke med det samme testobjektet.

Hvem kan delta? Alle foreldre med barn som bor i Norge i alderen 17 til 19 måneder. Både infomøte og imitasjonstesten foregår på Zoom, og deltakelse krever ikke fysisk oppmøte i Tromsø. Se flere kriterier i infobrev.

Hva innebærer deltakelse? Et infomøte med kun forelder (30 min), å lage et enkelt testobjekt etter en videooppskrift (5 min) og imitasjonstesten med barnet (10 min). Alt planlegges til en tid som passer våre deltakere.

Personvern: Studien er i tråd med de regler som gjelder for lagring av personopplysninger. Mer info om dette i infobrev (se vedlegget helt til høyre på siden).

Kontakt stipendiat Solveig Flatebø for interesse: solveig.flatebo@uit.no