Forskningsseminaret i pedagogisk filosofi

Forskningsseminaret i pedagogisk filosofi holdes om lag en gang i måneden, onsdager 14.15-15.45

 

Program våren 2020

22. januar: Pål Anders Opdal: What is Generic in ‘Generic Competence’?

19. februar: Randi Skjelmo: Pietistiske utdanningsideer og realiseringen av dem

18. mars: Jens Breivik: Tittel TBA

22. april: Hilde Brox: Tittel TBA

20. mai: Joakim Berg Larsen: Tittel TBA

10. juni: Bent-Cato Hustad: Barnets beste

 

Program høsten 2019

14. august: Joakim Berg Larsen: Danning gjennom veiledning

4. september: Morten Bartnæs og Mariann Solberg: To papers til konferansen «Reclaiming Study Practices» i Leuven 18.-20. September

30. oktober: Torill Strand: Om Peirce som pedagogisk filosof

27. november: Mariann Solberg: Det epistemiske og moralske grunnlaget for akademisk integritet

18. desember: Andrew Kristiansen: Emotions, justice & dignity

 

Program våren 2019

23. januar: Morten Bartnæs: Dannelse i norsklæreplanene

13. februar: Nils Christian Tveiterås: Skolen og elevenes digitale hverdagsliv; Mobilhotell og digital kompetanse

13. mars: Kjersti Fjørtoft: Citizenship Education and Multiculturalism in Democratic Liberal Societies

10. april: Tim Dassler: Rollespill og kritisk tenkning: Hvordan bruke rollespill for å engasjere elever i en filosofisk samtale

12. juni: Anne Lise Bakke: Livssynsmangfold og inkludering i barnehagen- for hvem?

 

Program høsten 2018

5. september: Jens Breivik: Toulmin’s argument model used to analyze critical thinking in online discussions – construct validity

3. oktober: Pål Anders Opdal: Adjusting a Mechanism to respond: Wittgenstein on Education 

5. desember: Eli Vibeke Eriksen: Sosial mobilitet gjennom høyere utdanning

 

Program våren 2018

31. januar: Gjester: Torjer Olsen, Kjersti Fjørtoft, Hilde Sollid: Indigenous Citizenship and Education (ICE)

14. mars: Kjernegruppen samles for internseminar

4. april: Bent-Cato Hustad: Strategic School Development - knowledge form within or knowledge from outside 

2. mai: Hilde Brox: Om lærerstudenters forståelse av teknologi

 

Program høsten 2017

16. august: Morten Bartnæs: Om populisme

6. september: Mariann Solberg: Quality in Master- and Ph.d.-supervision: Academic Bildung trough Supervision?

4. oktober: Andrew Kristiansen: The teacher-learner relationship in heterogeneous settings. A counter-hegemonic approach.

1. november: Pål Anders Opdal: On Formative Assessment: A Critical Analysis

6. desember: Jens Breivik:  Frameworks to assess critical thinking and argumentation in online discussions – a discussion about validity / Inngår i Workshop med forskere fra Universitetet i Bergen

 

Program våren 2017

18. januar: Pål Anders Opdal: Om generell kompetanse i norsk høyere utdanning

1. mars: Morten Bartnæs: Nietzsches "Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid" 

5. april: Astrid Strandbu: Danning som sentralt teoretisk begrep i lærerutdanningen trinn 8-13?

3. mai: Kristin Emilie W. Bjørndal: Om verdsetting av nyutdannede masterlæreres kompetanse 

 

Kjøreregler for seminaret:

  • Det er anledning til å legge frem tekster i ulike sjangre og former, og med ulik grad av ferdigstilling. Pass på at omfanget er overkommelig for leseren.
  • Teksten skal foreligge mandag kveld i samme uke som seminaret.
  • Den som legger frem kan «bestille» bestemte typer av respons, og etter at alle har kommentert en runde avgjør han / hun om tiden skal brukes til mer respons eller diskusjon. Den som legger frem kan også be om forberedt opposisjon fra enkeltdeltakere på forhånd, og sier i så fall fra til gruppa om dette når teksten deles ut.
  • Den som kommenterer må gjerne formidle det som oppfattes som tekstens styrke før svakheter påpekes. Fokusér responsen og pass på tidsbruken.

 

Stipendiater har "forkjørsrett" til å holde fremlegg i seminaret.