Forskningsseminaret i pedagogisk filosofi

Forskningsseminaret i pedagogisk filosofi holdes om lag en gang i måneden, torsdager 14.15-15.45

 

Program høsten 2022

25. august: Joakim Berg Larsen: Hvilke danningsideer kommer til uttrykk i LK20?

22. september: Utvidet seminar: NB: Oppstart 12.15

  • Pål Anders Opdal: Metaphors we teach by
  • Ilmi Willbergh, UiA: Tittel kommer

20. oktober: Morten Bartnæs: Tankekartets estetikk

17. november: Alejandro Alvelais: Tittel kommer

15. desember: Hilde Brox: Tittel kommer

 

Program våren 2022

20. januar: Susanne Sakariassen: Om å begripe 'estetiske læreprosesser': Et omstridt/ullent begrep

17. februar: Turid Moldenæs, professor ISV: Om litteraturreviewen i forskningsartikler i samfunnsvitenskapelig tradisjon

24. mars: Leseseminar: Hva er pedagogikk?

31. mars: Jesus-David Jerez-Gomez, professor i Spansk og humaniora ved California State University, San Bernardino: The Philosophy of Don Quijote: What, and how, is Don Quijote Teaching

21. april: Jens Breivik: tba

19. mai: Tone Skinningsrud, professor emerita, ILP: Hva er pedagogikk?

16. juni: Forskningsgruppemøte

 

Program høsten 2021

26. august: Alejandro Alvelais: Active Learning in Higher Education: an attempt at a critical evaluation

16. september: Pål Anders Opdal: On pedagogy

14. oktober: Robert Isaksen: Om kritisk realisme og læring

18. november: Anna Maria Stenseth: Utdanningspolitikk og det rurale Norge

9. desember: Morten Bartnæs: Emner/evner: Fra første skoledag til evighetens perspektiv: Narrativer om utvikling i læreplantekster fra 1925 til 2020

 

Program våren 2021

14. januar: Morten Bartnæs: Sammenheng og selvreferensialitet i norske læreplantekster fra 1939 til 2019

11. februar: Jens Breivik: Hva snakker vi om når vi snakker om digitalisering? Skisse til søknad om stipendiatstilling

11. mars: Anne Lise Bakke og Veronica Bergan: På hvilken måte har kohort-organiseringen i en barnehage i Norge påvirket barns vennskap under covid-19-pandemien?

8. april: Hilde Brox: Skaperglede i engelskfaget

6. mai: Tatiana Wara: Majoritetsinkluderende perspektiver som tilnærming til normkritisk pedagogikk - Analyse av russiske kvinnelige migranters fortellinger om deres 8. mars feiringer i Norge

10. juni: Joakim Berg Larsen: Steps Towards a Revised Concept of Bildung

 

Program høsten 2020

27. august: Joakim Berg Larsen: Gernot Böhme's Aesthetic Capitalism and Bildung

24. september: Robert Isaksen: Some personal reflections on white working-class epistemology, and what this may mean for higher education

15. oktober: Marc Fabian Buck (Gjesteforsker fra Universität Hamburg): Phenomenological perspectives on media education [with an emphasis on embodied and social aspects]

12. november: Pål Anders Opdal: Some Notes on Learning

10. desember: Joakim Berg Larsen, Susanne Sakariassen, Mariann Solberg: Studenters engasjement i gjensidig medstudentundervisning

 

Program våren 2020

22. januar: Pål Anders Opdal: To Do or To Listen? Student Active Forms of Learning vs. the Lecture

18. mars: Avlyst grunnet Korona

22. april: Avlyst grunnet Korona

20. mai: Morten Bartnæs: Toerforbindelser i «Overordnet del» av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020

10. juni: Avlyst

 

Program høsten 2019

14. august: Joakim Berg Larsen: Danning gjennom veiledning

4. september: Morten Bartnæs og Mariann Solberg: To papers til konferansen «Reclaiming Study Practices» i Leuven 18.-20. September

30. oktober: Torill Strand: Om Peirce som pedagogisk filosof

18. desember: Andrew Kristiansen: Pedagogikk og emosjoner

 

Program våren 2019

23. januar: Morten Bartnæs: Dannelse i norsklæreplanene

13. februar: Nils Christian Tveiterås: Skolen og elevenes digitale hverdagsliv; Mobilhotell og digital kompetanse

13. mars: Kjersti Fjørtoft: Citizenship Education and Multiculturalism in Democratic Liberal Societies

10. april: Tim Dassler: Rollespill og kritisk tenkning: Hvordan bruke rollespill for å engasjere elever i en filosofisk samtale

12. juni: Anne Lise Bakke: Livssynsmangfold og inkludering i barnehagen- for hvem?

 

Program høsten 2018

5. september: Jens Breivik: Toulmin’s argument model used to analyze critical thinking in online discussions – construct validity

3. oktober: Pål Anders Opdal: Adjusting a Mechanism to respond: Wittgenstein on Education 

5. desember: Eli Vibeke Eriksen: Sosial mobilitet gjennom høyere utdanning

 

Program våren 2018

31. januar: Gjester: Torjer Olsen, Kjersti Fjørtoft, Hilde Sollid: Indigenous Citizenship and Education (ICE)

14. mars: Kjernegruppen samles for internseminar

4. april: Bent-Cato Hustad: Strategic School Development - knowledge form within or knowledge from outside 

2. mai: Hilde Brox: Om lærerstudenters forståelse av teknologi

 

Program høsten 2017

16. august: Morten Bartnæs: Om populisme

6. september: Mariann Solberg: Quality in Master- and Ph.d.-supervision: Academic Bildung trough Supervision?

4. oktober: Andrew Kristiansen: The teacher-learner relationship in heterogeneous settings. A counter-hegemonic approach.

1. november: Pål Anders Opdal: On Formative Assessment: A Critical Analysis

6. desember: Jens Breivik:  Frameworks to assess critical thinking and argumentation in online discussions – a discussion about validity / Inngår i Workshop med forskere fra Universitetet i Bergen

 

Program våren 2017

18. januar: Pål Anders Opdal: Om generell kompetanse i norsk høyere utdanning

1. mars: Morten Bartnæs: Nietzsches "Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid" 

5. april: Astrid Strandbu: Danning som sentralt teoretisk begrep i lærerutdanningen trinn 8-13?

3. mai: Kristin Emilie W. Bjørndal: Om verdsetting av nyutdannede masterlæreres kompetanse 

 

Kjøreregler for seminaret:

  • Det er anledning til å legge frem tekster i ulike sjangre og former, og med ulik grad av ferdigstilling. Pass på at omfanget er overkommelig for leseren.
  • Teksten skal foreligge mandag i samme uke (seminarene holdes torsdager 14.15-15.45).
  • Den som legger frem kan «bestille» bestemte typer av respons, og etter at alle har kommentert en runde avgjør han / hun om tiden skal brukes til mer respons eller diskusjon. Den som legger frem kan også be om forberedt opposisjon fra enkeltdeltakere på forhånd, og sier i så fall fra til gruppa om dette når teksten deles ut.
  • Den som kommenterer må gjerne formidle det som oppfattes som tekstens styrke før svakheter påpekes. Fokusér responsen (konsentrer deg om noen få poenger) og pass på tidsbruken.

 

Stipendiater har "forkjørsrett" til å holde fremlegg i seminaret.