SAMINOR 2, trinn 1 – spørreskjemaundersøkelsen

Den andre Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR 2) ble gjennomført av Senter for samisk helseforskning, UiT Norges arktiske universitet i 2012–2014. Undersøkelsen ble gjennomført i to trinn. Trinn 1 var en spørreskjemaundersøkelse gjennomført i 25 kommuner med samisk og norsk bosetting i Nord-Norge og Trøndelag. Undersøkelsen ble gjennomført i de samme områdene som SAMINOR 1. I tillegg ble Sør-Varanger kommune inkludert som ny kommune. I seks av kommunene ble bare enkelte kretser inkludert. (Trinn 2 kan du lese om HER.)

I januar 2012 ble et 8-siders spørreskjema sendt ut til alle i alderen 18–69 år i den utvalgte regionen, sammen med et invitasjonsbrev (invitasjonsbrev på lulesamisk og sørsamisk). Spørreskjemaet forelå på både nordsamisklulesamisk, og sørsamisk, i tillegg til norsk. Det var også mulig å fylle ut skjemaet på internett (kun på norsk). Statistisk sentralbyrå sto for utsendelsen på oppdrag fra Senter for samisk helseforskning. Påminning (på norsk og nordsamisk, på norsk og lulesamisk og på norsk og sørsamisk) ble sendt to ganger til de som ikke hadde deltatt, etter ca. 6 uker og 4 måneder etter invitasjonen. 

Kommuner som ble invitert til å delta i trinn 1:

Finnmark: 

Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Lebesby, Alta, Loppa og Kvalsund, Sør-Varanger.

Troms:

Kåfjord, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Skånland og Lavangen

Nordland:

Tysfjord, Evenes, Hattfjelldal (kretsen Hattfjelldal), Grane (kretsen Majavatn), Narvik (kretsen Vassdalen) 

Nord-Trøndelag:

Røyrvik og deler av Namsskogan (Trones og Furuly) og Snåsa (Vinje)

Sør-Trøndelag:

Deler av Røros kommune (Brekken) i Sør-Trøndelag.

Utenom Alta kommune hadde alle kommunene færre enn 3.000 innbyggere. 

Deltakelse på trinn 1, spørreskjemaundersøkelsen

 

Menn

Kvinner

Totalt

Alder

Antall inviterte

Antall deltakere

%

Antall inviterte

Antall deltakere

%

Antall inviterte

Antall deltakere

%

18-19

966

100

10,4

844

173

20,5

1810

273

15,1

20-29

3987

426

10,7

3610

785

21,7

7597

1211

15,9

30-39

3778

680

18,0

3586

965

26,9

7364

1645

22,3

40-49

4876

1096

22,5

4586

1548

33,8

9462

2644

27,9

50-59

4592

1339

29,2

4236

1594

37,6

8828

2933

33,2

60-69

4366

1508

34,5

3818

1386

36,3

8184

2894

35,4

Totalt

22565

5149

22,8

20680

6451

31,2

43245

11600

26,8

 

Finansiering

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra:

  • Regionale forskningsfond Nord-Norge
  • De tre nordligste fylkeskommunene
  • Helse Nord
  • Sametinget
  • Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)  
  • Helse- og omsorgsdepartementet

Ingen av disse instansene har interessekonflikter i undersøkelsen.

 

Behandlingsansvarlig

UiT Norges arktiske universitet ved Universitetsdirektøren er databehandlingsansvarlig.