Senter for samisk helseforskning ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet i årene 2012–2014." /> Senter for samisk helseforskning ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet i årene 2012–2014." /> SAMINOR | UiT