SAMINOR 2

Den andre Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR 2) ble gjennomført av Senter for samisk helseforskning ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet i årene 2012–2014.

SAMINOR 2 består av to separate undersøkelser:

  

SAMINOR 2, trinn 1 – Spørreskjemaundersøkelsen (2012)

 

SAMINOR 2, trinn 2 – Den kliniske undersøkelsen (2012–2014)

 

Finansiering

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra:

  • Regionale forskningsfond Nord-Norge
  • De tre nordligste fylkeskommunene
  • Helse Nord
  • Sametinget
  • Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS)  
  • Helse- og omsorgsdepartementet

Ingen av disse instansene har interessekonflikter i undersøkelsen.

 

Databehandlingsansvarlig

UiT Norges arktiske universitet, ved universitetsdirektøren er databehandlingsansvarlig.