Senter for samisk helseforskning (SSHF) og Statens helseundersøkelser, som etter hvert ble innlemmet i Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). SAMINOR 1-undersøkelsen ble utført parallelt med en regional helseundersøkeles (TROFINN) utført i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt.  

" /> Senter for samisk helseforskning (SSHF) og Statens helseundersøkelser, som etter hvert ble innlemmet i Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI). SAMINOR 1-undersøkelsen ble utført parallelt med en regional helseundersøkeles (TROFINN) utført i regi av Nasjonalt folkehelseinstitutt.  

" /> SAMINOR | UiT