Kontakt oss

Faglig leder ved Senter for samisk helseforskning og

leder for SAMINOR-undersøkelsen: 

 

Ann Ragnhild Broderstad

Telefon: 95 97 05 59

E-post: ann.ragnhild.broderstad@uit.no 

  

 

Administrasjon og datautlevering:

Marita Melhus

Telefon: 776 46226

E-post: marita.melhus@uit.no

 

Marita Melhus