Kontakt oss

Faglig leder ved Senter for samisk helseforskning og

prosjektleder for SAMINOR: 

Ann Ragnhild Broderstad

Telefon: 95 97 05 59

E-post: ann.ragnhild.broderstad@uit.no Administrasjon og datautlevering:

Marita Melhus

Telefon: 776 46226

E-post: marita.melhus@uit.no

Marita MelhusAnsvarlig for siden: Marita Melhus
Sist oppdatert: 01.11.2018 10:12