Prosjekt

CNN og medlemene i CNN har ansvar for og er involverte i ulike type prosjekt og nettverk.

Pågåande prosjekt

CNN på Hansa-arkivet i Lübeck desember 2018, i samband med The Forbidden North-prosjektet. F.v. Geir Atle Ersland (UiB), Miriam Tveit, Ian P. Grohse, Sigrun Høgetveit Berg, Tone Olstad (NIKU), Lars Ivar Hansen og Visa Immonen (Universitetet i Turku). Foto: Marte Spangen

 

 

Myths and Magic in the Medieval High North

The Forbidden North

Roads of the North

Tore Hund-seminar

Nordnorsk religionshistorie

 

Ph.d.-prosjekt

Between Norway and Miklagard: From Midgard to Christian Periphery
Kristian Hansen Schmidt (historie)


Geistligheten i Nord-Norge etter reformasjonen: rekruttering, utdannelse og nettverk 

(The post-Reformation priesthood in northern Norway: recruitment, education and social networks)
 
Ingebjørg Aamlid Dalen (historie)


Troms som etnisk sammensatt grenseområde ca 600-1600 

(Troms as an ethnic border area c. 600-1600)

Astrid Marie Mellem Johnsen (historie)


State development, religious meetings and inter-ethnic relations in northern Fennoscandia c. 1100 – c. 1500

Stefan Figenschow (historie)


Boundaries and local communities: the processes of regulation in the North 1000-1600


Ståle Hagen-Pesch (historie)


Fishing villages along the coastline of North Norway

Inga Malene Bruun (arkeologi)

The significance of visible graves in the North Norwegian Iron Age landscape

Yassin Nyang Karoliussen (arkeologi)


Avslutta prosjekt

The Protracted Reformation in Northern Norway