Arkiv

Tidlegare aktivitetar

(for detaljert og oppdatert oversikt over publikasjonar, konferansedeltaking, føredrag etc, sjå forskingsgruppesida vår i Cristin)

08.01.2021: Andreas Klein disputerer

01.-04.07.2019: CNN med tre sesjonar på International Medieval Congress, Leeds

02.-05.12.2018: CNN med workshop "The Forbidden North. Contact and Exchange ultra Bergas", Hansa-museet i Lübeck

02.-05.07.2018: CNN med tre sesjonar på International Medieval Congress, Leeds

Haust 2017: "Oh my God!" Exhibition at Tromsø University Museum

20.-22.09.2017: Northern Reformations, internasjonal reformasjonskonferanse, Tromsø

15.-18.08.2017: CNN med sesjon på Nordisk historikarmøte, Aalborg

03.-06.07.2017: CNN med to sesjonar på International Medieval Congress, Leeds

23.-25.06.2017: CNN med sesjon på Norske historiedagar, Trondheim

20.-21.04.2017: Paper-seminar i bokprosjeketet Myths and Magic in the High North

20.01.2017: Miriam Tveit disputerer

27.09.2016: Siv Rasmussen disputerer

04.-07.07-2016: CNN på International Medieval Congress i Leeds

12.-13.04.2016: Arbeidsseminar i prosjektet "The Protracted Reformation in Northern Norway", Tromsø

08.10.2015: Rune Blix Hagen på Polar bokkafe: Thorkild Hansens bok Jens Munk

05.-09.07.2015: CNN på International Medieval Congress i Leeds

03.-08.06.2015: Arbeidsseminar i prosjektet "The Protracted Reformation in Northern Norway", St. Petersburg

21.12.2014: Rune Hagen og Richard Holt i programmet The Supernatural North på BBC.

07.-10.07.2014: CNN på International Medieval Congress i Leeds

22.-25.05.2014: Arbeidsseminar på prosjektet "The Protracted Reformation in Northern Norway", Paderborn

13.05.2014: Sigrun Høgetveit Berg disputerer

26.02.2014: Rune Blix Hagen på Senioruniversitetet 45+: "Sjørøveri og kapring i Nordområdene på 1600-tallet"

18.02.2014: Reidar Bertelsen i Academia Borealis: "Historisk arkeologi, et paradoks?"

05.02. 2014: Lars Ivar Hansen på Vin&Viten: Joikefeber

22.01.2014: Sigrun Høgetveit Berg på Senioruniversitetet 45+: ”Reformasjonen i Nord-Noreg. Korleis var livet nordpå i denne brytingstida?”

27.-29.09.2013: CNN til Lofoten og Vesterålen under Forskingsdagane 2013.

19.09.2013: Miriam Tveit på Middelalderseminaret ved NTNU: "Stipulering av drapsbøter i norske og europeiske middelalderlover."

1.-4.07.2013: CNN på International Medieval Congress i Leeds

07.03. 2013: Stefan Figenschow på Middelalderseminaret ved NTNU: "Perspektiver på sentralmaktenes etablering og utvikling i de nordlige delene av Norge i middelalderen"

30.01-02.02.2013: Oppstartsseminar på prosjektet "The Protracted Reformation in Northern Norway", Trondenes/Harstad

15.12.2012: Høyr Sigrun Høgetveit Berg på programmet Museum om pilegrimsreisa frå Trondenes til Roma i 1500.

23.09.2012: CNN i Fortidens fellesskap på Tromsø museum under Forskingsdagane

09.-13.07.2012: CNN på International Medieval Congress, Leeds

22.06.2012: Rognald Bergesen disputerer

04.-06.05.2012: CNN på Norske historiedagar i Bodø

25.01.2012: CNN på Arctic Frontiers

26.-27.09.2011: Ekskursjonen Med båt gjennom tusenåra i Sør-Troms under Forskingsdagane 2011

11.-14.08.2011: CNN på Nordisk historikarmøte, Tromsø

 

CNN sikra seg eit 1500-talseksemplar av Corpus Iuris Canonici i Leeds sommaren 2012. Lars Ivar Hansen og UBs Per Pippin Aspaas. Foto: Sigrun Høgetveit Berg.

Sjå innhald i tidlegare CNN-seminarrekkjer her.

Grunnlagsdokument for tida fram til august 2016, finn du her. Dokumentet blir ikkje lenger oppdatert.