Gud bevare meg vel - den lange reformasjonen i Nord-Norge

Midlertidig utstilling

Reformasjonen er en stor politisk og religiøs omveltning i vår historie. Hva fikk innføringa av lutheranismen å si for oss i Nord-Norge?

Katekismetavle fra Hasvik kirke, tidlig 1600-tall. Foto: Mari Karlstad

For 500 år sida protesterte Martin Luther mot avlatshandelen – og starta en prosess som splitta kirka i to. Helt opp til Nord-Norge kom nytt tankegods, nye skikker og ny kirkekunst.

Skjærsilden og avlatshandelen forsvant. Kongen tok pavens plass som kirkas overhode, prestene fikk lov til å gifte seg, og folk måte lære seg nye bønner og salmer som snudde opp-ned på det mange trodde på. Langsomt tok helgendyrkelsen slutt, og Ordet blei viktigere enn bilder og figurer. 

Det skjedde ikke over natta, reformasjonen hos oss varte til langt inn på 1700-tallet. Utvalgte gjenstander fra museets kirkekunstsamling illustrerer hva som skjedde, i det store og i det små.

Utstillinga bygger på forskningsprosjektet Den langstrakte reformasjonen i Nord-Norge, ved forskningsgruppa «Creating the new North», UiT Norges arktiske universitet.

Utstillinga vises til og med 8. april 2018.

Foredrags- og omvisningsprogram:

ndag 8. oktober 1300 Kirkekunst i nord før og etter reformasjonen v/ forsker Rognald Heiseldal Bergesen, UiT. Omvisning i utstillinga «Gud bevare meg vel - Den lange reformasjonen i Nord-Norge»

Onsdag 11. oktober 1900 Vin&Viten: Den langstrakte reformasjonen. Lansering av nytt Ottar. "Nordnorsk utakt? Reformasjonshundreåret i nord." ved postdoktor Sigrun Høgetveit Berg og "1517-2017 500 år med reformasjonen - noe å feire?" v/ førsteamanuensis Rune Blix Hagen, begge UiT. Vert for kvelden konservator og hefteredaktør Dikka Storm, TMU.

Søndag 5. november 1300 Om prestefamilier og prestegårder v/ stipendiat Ingebjørg Aamlid Dalen og professor emerita Ingebjørg Hage, UiT. Arrangementet er knyttet til utstillinga «Den lange reformasjonen i Nord Norge».

Torsdag 30 november 1800 - 2400 Desembernatt: Omvisning i utstillinga «Gud bevare meg vel – den lange reformasjonen i Nord-Norge» v/ postdoktor Sigrun Høgetveit Berg, UiT og i de etterreformatoriske delene av den permanente kirkekunst­utstillinga v/ formidlingsrådgiver Per Helge Nylund, TMU.

Onsdag 27. desember 1300 From the rich to the poor - donations and charity. Omvisning i kirkekunsten v/ utstillingsrådgiver Per Helge Nylund, TMU.

Søndag 4. februar 1300 «Samene og reformasjonen». Foredrag ved konservator Dikka Storm, forsker Siv Rasmussen,  professor Trude Fonneland og førsteamanuensis Roald Kristiansen, alle UiT. Del av Samisk uke i Tromsø..

Sist endret: 18.01.2018 11.25