Barns utvikling under lupen

Er du interessert i å bidra til vår forskning med ditt barn? Les om våre aktuelle prosjekter her!

Varierte forskningsmetoder for å undersøke barns utvikling

 

Babyene sitter på foreldrenes fang og ser på korte videoer eller animasjoner, imens vi lager opptak av blikkene deres. Foto: Mikołaj Hernik

 

 

Blikksporingsstudier

 

Vi undersøker spedbarns oppfattelse og forståelse av hendelser i verden som omgir dem. Barna får se enkle filmer og vi bruker «eyetracker» (blikksporing) som gir nøyaktige opptak av hvor og når de ser. Fra dette lærer vi hva babyer legger merke til og husker, hva de synes er likens eller ulikt, hva de forventer skal skje og hva som overrasker dem. 

 

Vil du vite mer? Spør Mikołaj!

  

Et barn fra en jeger- og samlerstamme i Tanzania, iført brystbelte som måler hjertefrekvens og tar opp lyd og avstand fra omsorgspersoner. Foto: Monika Abels

 

Observasjonsstudier

 

Vi studerer hvordan småbarns tidlige interaksjonserfaringer er relatert til senere utvikling (for eksempel gestikulasjon eller språk), og hvordan barn utvikler seg i ulike kulturer. For å kunne gjøre dette så observerer vi familier i hverdagssituasjoner, noen ganger ved hjelp av ny teknologi, og vi spør foreldrene om deres foreldreatferd og verdier.

 

Vil du vite mer? Spør Monika!

  

Etter å ha sett en eksperimentør utføre en ny ukjent handling med en lampe, får barnet selv mulighet til å prøve. Foto: Thomas Nermo

 

Imitasjonsstudier

 

Vi er nysgjerrige på hva de minste barna lærer og husker, før de selv kan forklare det med ord. Småbarn hermer ofte etter andre, og denne kopieringsatferden (imitasjon) er en av de tidligste læringsmekanismene. Vi undersøker hvordan ulike faktorer, for eksempel den sosiale interaksjonen med eksperimentøren, påvirker barns læring. 

Her kan du lese en kort oppsummering av våre funn fra imitasjonsstudien som foregikk 2017-2019.

 

Vil du vite mer? Spør Gabriella eller Solveig!

 

 Foto: Colourbox

 

Intervensjonsstudier

Vi undersøker hvorvidt barns sinnsforståelse og sosiale ferdigheter kan styrkes ved bruk av tegnefilm som et pedagogisk verktøy. Først presenteres barna for en morsom tegnefilm. Deretter deltar barna i en semi-strukturert diskusjon som fokuserer på karakterenes mentale tilstander. Barnas sinnsforståelse og sosiale ferdigheter måles før og etter intervensjonen for å undersøke om intervensjonen har en positiv effekt på barns sosial-kognitive ferdigheter.

Vil du vite mer? Spør Gabriella eller Linda!