Pedagogikk og politikk. Lars Løvlie og Lars Petter Storm Torjussen innleder i ILP-seminaret 2. mai

ILP-seminaret arrangeres mandag 2. mai på Didaktikken i det nye ILP-bygget, og har tema Pedagogikk og politikk. Lars Løvlie presenterer boken Politisering og pedagogisk motstand - veien til en barneorientert praksis (Fagbokforlaget 2021). Lars Petter Storm Torjussen presenterer innsikter fra kapitlet "Hvor går pedagogikkens grenser? - Om forholdet mellom pedagogikk og politikk" i boken redigert av han og Line Hilt, Grunnspørsmål i pedagogikken (Fagbokforlaget 2021). Etter innledningene blir det åpen debatt. Kaffebaren Grut holder åpent for servering av mat og forfriskninger. Seminaret overføres også digitalt.

02.05.22

Ny stipendiatstilling tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Stillingen er en av fire stipendiatstillinger som inngår i en felles satsing på HSL-fakultetet rettet inn mot læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Stipendiatene vil ha sin tilknytning til sine respektive forskningsgrupper, men vil også sammen med sine veiledere inngå i et faglig fellesskap på tvers av forskningsgruppene og instituttene de tilsettes ved. Her vil kunnskapsdeling mellom stipendiatene være viktig. I tillegg vil stipendiatene bidra i arbeidet med å tilrettelegge for kunnskapsdeling med resten av fakultet, både digitalt og i form av seminarer/konferanser.

23.09.20

Jens Breivik disputerer 25. september

Jens Breivik har vært medlem av forskningsgruppen i Pedagogisk filosofi siden 2016, og arbeidet tidligere ved Result, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, UiT. Han har siden 2019 vært tilsatt ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk som førsteamanuensis i pedagogikk. Fredag 25. september disputerer han for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. Dersom du ønsker å være tilstede i Aud 3 i teorifagsbyggets hus 6 må du melde deg på. Eller du kan følge prøveforelesning og disputas digitalt. Lenke til arrangementet. Hurra for Jens!

15.09.20

Ny stilling som førsteamanuensis tilknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi

Det er utlyst en stilling som førsteamanuensis pedagogikk ved UiT, og stillingen er tiknyttet forskningsgruppen i pedagogisk filosofi. Lenke til utlysningen. Søknadsfristen er 14. august. Si fra til alle aktuelle søkere og miljøer du kjenner :)

27.06.20