Medlemmer:

  • Gruppen ledes av førsteamanuensis Helge C. Pedersen
  • Prof. II er Trond Solhaug 
  • Koordinator er stipendiat Ida Madeleine Seiness

Pedersen, Helge Christian

Førsteamanuensis
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Ida M. Seiness

Stipendiat, samfunnsfag
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 4.044
+4777645106

Tove Leming

Dosent
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Johanson, Lisbeth Bergum

Dosent
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Johannessen, Bjørn-Henrik

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Håkon Rune Folkenborg

Dosent samfunnsfag
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP-bygget 4.049
+4777660438

Ingrid Marie Kielland

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Lena Ingilæ Landsem

Universitetslektor i historiedidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Rolf Inge Larsen

Førsteamanuensis historie
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Nordman-Strand, Kristine

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Ekeland, Torun Granstrøm

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Alta

Alta, Btr. 1-2-3
+4778450185