Lars Småbrekke

Professor. Forskningsgruppeleder. Samfunnsfarmasi.
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM f 4.206
+4777645792
+4799249663

Bø, Karl-Erik

Stipendiat ved Institutt for Farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Askar, Mohsen Gamal Saad

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Bergmo, Trine Strand

Førsteamanuensis (II)
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Elenjord, Renate

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Beate Hennie Garcia

Førsteamanuensis / Klinisk farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 102
+4777645883
90802361

Kjell H. Halvorsen

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 220
+4777646168
+47 907 68688

Ann Helen Jakobsen

Ph.D Student
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Johansen, Jeanette Schultz

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

FARM F4. 217
+4777646156
+4791155787

Tine Johnsgård

PhD-stipendiat
Institutt for farmasi

Larsen, Hanne Næsvold

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Elin Lehnbom

Førsteamanuensis i klinisk faramsi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Farmasibygget
+4777645889
92096663

Elenaz Naderkhani

PhD student
Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Nilsen, Terje

Universitetslektor II
Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Sagdahl, Erik

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Frode Skjold

Senioringeniør
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 213
+4777646552

Svanqvist, Kristin Helene

Universitetslektor II
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Kristian Svendsen

Førsteamanuensis, Farmakoepidemiologi
Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Waaseth, Marit

Professor i farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

+4777646192
+47 48296047