Lars Småbrekke

Professor. Forskningsgruppeleder. Samfunnsfarmasi.
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM f 4.206
+4777645792
+4799249663

Karl-Erik Bø

Stipendiat ved Institutt for Farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Mohsen Gamal Saad Askar

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Trine Strand Bergmo

Førsteamanuensis (II)
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Renate Elenjord

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Beate Hennie Garcia

Førsteamanuensis / Klinisk farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 102
+4777645883
90802361

Kjell H. Halvorsen

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 220
+4777646168
+47 907 68688

Ann Helen Jakobsen

Ph.D Student
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Jeanette Schultz Johansen

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

FARM F4. 217
+4777646156
+4791155787

Tine Johnsgård

PhD-stipendiat
Institutt for farmasi

Hanne Næsvold Larsen

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Elin C. Lehnbom

Førsteamanuensis i klinisk faramsi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Farmasibygget
+4777645889
92096663

Elenaz Naderkhani

PhD student
Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Terje Nilsen

Universitetslektor II
Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Erik Sagdahl

Institutt for farmasi
Campus Tromsø


Frode Skjold

Senioringeniør
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 213
+4777646552

Kristin Helene Svanqvist

Universitetslektor II
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Kristian Svendsen

Førsteamanuensis, Farmakoepidemiologi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Marit Waaseth

Professor i farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

+4777646192
+47 48296047