Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM)

Forskningsgruppens hovedfokus er å fremme riktig legemiddelbruk hos den enkelte pasient og i samfunnet som helhet.

Forskergruppen IPSUM 2019-20. 

Ved å kombinere farmakoepidemiologiske metoder, klinisk farmasi og praksisnær forskning arbeider vi for å identifisere legemiddelrelaterte problemer for den enkelte pasient og i samfunnsperspektiv .

Forskningsgruppa i klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM) har gjennom sitt arbeid dokumentert at:

  • Antibiotika som ikke forskrives i henhold til retningslinjer kan gi dårligere behandlingsresultat forlenget liggetid i sykehus
  • Det forskrives mange og uhensiktsmessige legemidler til den eldre befolkningen
  • En stor andel av pasienter med hjertesykdom oppnår ikke sine behandlingsmål
  • Ca 80% av legemiddellistene ved undersøkte avdelinger på sykehus er ikke korrekte
  • Legemiddelrelaterte problemer forekommer hyppig
  • Kvaliteten på informasjon om legemiddelbehandling ved utskrivning fra sykehus er dårligere enn ønskelig
  • Kosttilskudd brukes av mange som ikke trenger det 

For english, please see the English page above.

Forskergruppen IPSUM

Institutt for farmasi

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Norway

 

Kontakt:


Forskningsgruppeleder Lars Småbrekke 

Lars.smabrekke@uit.no

Phone: (+47) 776 45792