Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi (IPSUM)

Ved å kombinere farmakoepidemiologiske metoder, klinisk farmasi og praksisnær forskning arbeider vi for å fremme optimal legemiddelbehandling i individ og i samfunnet som helhet

Forskningsgruppa har gjennom sitt arbeid eller i samarbeid med andre forskere dokumentert at:

 • Etterlevelse av retningslinjer for antibiotikabehandling av lungebetennelse kan gi bedre behandlingsresultat og redusere liggetid i sykehus
 • Ca 80% av legemiddellistene ved undersøkte avdelinger på sykehus er ikke korrekte
 • Kvaliteten på informasjon om legemiddelbehandling ved utskrivning fra sykehus er dårligere enn ønskelig
 • Det forskrives uhensiktsmessige legemidler til den eldre befolkningen
 • En stor andel av pasienter med hjertesykdom oppnår ikke behandlingsmål for senkning av blodtrykk og kolesterol
 • Legemiddelrelaterte problemer forekommer hyppig
 • Bruk av lavdose naltrekson er assosiert med endring av annen legemiddelbruk ved ulike kroniske tilstander
 • Bruk av p-piller er assosiert til bærerskap av gule stafylokokker i nesen
 • Kosttilskudd brukes av mange som ikke trenger det 
 • Reduksjonen i antibiotikabruk de siste årene hos barn under 3 år er størst i kommuner der en høy andel av innbyggerne har utdanning utover videregående skole
 • Tykkelsen av makula (et område på netthinnen som er viktig for skarpsyn) er assosiert med kardiovaskulære risikofaktorer

For English, please see the English page above.

Forskergruppen IPSUM

Institutt for farmasi

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø

9037 Tromsø

Norway

 

Kontakt:


Forskningsgruppeleder Lars Småbrekke 

Lars.smabrekke@uit.no

Phone: (+47) 776 45792