Medlemmer

LAIDUA-gruppa ledes av Åse Mette Johansen.

Forskergruppa hører hjemme ved Institutt for språk og kultur, men inkluderer sosiolingvistiske forskere både fra dette instituttet og fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Til sammen representerer gruppa mangeårig og mangesidig erfaring på forskningsfeltet som gjelder nordlig flerspråklighet og språkkontakt.

Åse Mette Johansen

Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645797
(+47) 95 72 66 16

Hilde Sollid

Professor I nordisk språkvitenskap
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646175
918 43115

Pesch, Anja Maria

Universitetslektor PhD, tilknyttet barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Florian Hiss

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Niiranen, Leena

Professor i finsk og kvensk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Johnsen, Ragni Vik

Stipendiat nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Monica Sætermo

Stipendiat nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Bull, Tove

Professor emerita nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Anna-Riitta Lindgren

Professor emerita finsk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Sirkka Seljevold

Hagemedarbeider
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø

Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620781