Medlemmer

LAIDUA-gruppa ledes av Åse Mette Johansen.

Forskergruppa hører hjemme ved Institutt for språk og kultur, men inkluderer sosiolingvistiske forskere både fra dette instituttet og fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Til sammen representerer gruppa mangeårig og mangesidig erfaring på forskningsfeltet som gjelder nordlig flerspråklighet og språkkontakt.

Åse Mette Johansen

Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645797
(+47) 95 72 66 16

Hilde Sollid

Professor i nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646175
918 43115

Florian Hiss

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Leena Mirjam Niiranen

Professor emerita i finsk og kvensk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Ragni Vik Johnsen

Førsteamanuensis i norsk språk GLU
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Monica Sætermo

Stipendiat nordisk språkvitenskap
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Tove Bull

Professor emerita nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646587

Anna-Riitta Lindgren

Professor emerita finsk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Sirkka Seljevold

Hagemedarbeider
Ledelse og stab UMAK
Campus Tromsø

Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620781