Velkommen til Institutt for språk og kultur

Ledelse og administrasjon ved ISK

Instituttet ledes av en instituttleder og to nestledere.

Administrasjonen består av en kontorsjef og fem studiekonsulenter som jobber med eksamen, personal, økonomi, studiesaker og praksis for studentene.

Instituttet har tre verneombud med vara. Line Nilsen Sandanger (vara: Hege Olaussen) er verneombud for verneområdet A- og E-fløya i Breivika 3.  Björn Lundquist (vara: Maud Westendorp) er verneombud for verneområdet i Teorifagsbygget hus 4, 3., og 5. etasje (språklaben). Åsne Høgetveit (vara: Emil Hammar) er verneombud for verneområdet i Breiviklia.

InterrInstitutt for kultur og litteratur kjennetegnes av høy forskningsaktivitet, bred fagportefølje, stor synlighet og et inkluderende, raust og godt arbeidsmiljø. 

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Strategi for Institutt for kultur og litteratur 2015-2018

Systematisk HMS-arbeid ved IKL

Verneombud er Line Nilsen Sandanger.

- See more at: https://uit.no/om/enhet/omoss?p_dimension_id=88150#sthash.e8DE7ehj.dpuf

Institutt for kultur og litteratur kjennetegnes av høy forskningsaktivitet, bred fagportefølje, stor synlighet og et inkluderende, raust og godt arbeidsmiljø. 

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Strategi for Institutt for kultur og litteratur 2015-2018

Systematisk HMS-arbeid ved IKL

Verneombud er Line Nilsen Sandanger.

- See more at: https://uit.no/om/enhet/omoss?p_dimension_id=88150#sthash.e8DE7ehj.dpuf

Ledelse

Instituttleder Dahl, Eystein
Førsteamanuensis nordisk litteratur/nestleder med ansvar for stipendiater Nesby, Linda
Professor, engelsk språkvitenskap/nestleder med ansvar for studiesaker Anderssen, Merete

Administrasjon

Kontorsjef Paulsen, Beathe
Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk) Barton Holiman, Kirsten Katharina
Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie Guldahl, Kari Torill
Rådgiver og koordinator lektorutdanning 8-13 Larsen, Trine Lise
studiekonsulent (engelsk, lingvistikk) Mathisen, Kari
Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk) Sandanger, Line Nilsen

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content