Leiing og administrasjon ved ISK

Instituttet vert leia av ein instituttleiar, to nestleiarar og ein kontorsjef.

Administrasjonen består av seks studiekonsulentar som jobbar med eksamen, studiesaker og praksis for studentane.

Instituttet har tre verneombod med vara. Line Nilsen Sandanger (vara: Hege Olaussen) er verneombod for verneområdet A- og E-fløya i Breivika 3. Maud Westendorp  (vara: Björn Lundquist) er verneombod for verneområdet i Teorifagsbygget hus 4, 3., og 5. etasje (språklab'en). Juliane Bockwoldt  (vara: Andreas Vårheim) er verneombod for verneområdet i Breiviklia.

InterrInstitutt for kultur og litteratur kjennetegnes av høy forskningsaktivitet, bred fagportefølje, stor synlighet og et inkluderende, raust og godt arbeidsmiljø. 

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Strategi for Institutt for kultur og litteratur 2015-2018

Systematisk HMS-arbeid ved IKL

Verneombud er Line Nilsen Sandanger.

- See more at: https://uit.no/om/enhet/omoss?p_dimension_id=88150#sthash.e8DE7ehj.dpuf

Institutt for kultur og litteratur kjennetegnes av høy forskningsaktivitet, bred fagportefølje, stor synlighet og et inkluderende, raust og godt arbeidsmiljø. 

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Strategi for Institutt for kultur og litteratur 2015-2018

Systematisk HMS-arbeid ved IKL

Verneombud er Line Nilsen Sandanger.

- See more at: https://uit.no/om/enhet/omoss?p_dimension_id=88150#sthash.e8DE7ehj.dpuf

Ledelse

Instituttleder Dahl, Eystein
Førsteamanuensis nordisk litteratur/nestleder med ansvar for forskning Nesby, Linda
Førsteamanuensis i nordisk litteratur/nestleder med ansvar for studiesaker Johnsson, Henrik
Kontorsjef Paulsen, Beathe

Administrasjon

Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie Guldahl, Kari Torill
Rådgiver og koordinator hele lektorutdanning 8-13 (og språkfag) Larsen, Trine Lise
studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA English Literature, MA English Acquisition and Multilingualism, MA Theoretical Linguistics) Mathisen, Kari
Studiekonsulent for nordisk, russisk, tysk og norsk for internasjonale studenter Myklatun, Anne
Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk) Sandanger, Line Nilsen
Fungerende kontorsjef ISK Aambø, Kristian Osnes

[Loading...]


[Loading...]