Velkommen til Institutt for språk og kultur

Leiing og administrasjon ved ISK

Instituttet vert leia av ein instituttleiar og to nestleiarar.

Administrasjonen består av ein kontorsjef og fem studiekonsulentar som jobbar med eksamen, personal, økonomi, studiesaker og praksis for studentane.

Instituttet har tre verneombod med vara. Line Nilsen Sandanger (vara: Hege Olaussen) er verneombod for verneområdet A- og E-fløya i Breivika 3.  Björn Lundquist (vara: Maud Westendorp) er verneombod for verneområdet i Teorifagsbygget hus 4, 3., og 5. etasje (språklab'en). Åsne Høgetveit (vara: Emil Hammar) er verneombod for verneområdet i Breiviklia.

InterrInstitutt for kultur og litteratur kjennetegnes av høy forskningsaktivitet, bred fagportefølje, stor synlighet og et inkluderende, raust og godt arbeidsmiljø. 

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Strategi for Institutt for kultur og litteratur 2015-2018

Systematisk HMS-arbeid ved IKL

Verneombud er Line Nilsen Sandanger.

- See more at: https://uit.no/om/enhet/omoss?p_dimension_id=88150#sthash.e8DE7ehj.dpuf

Institutt for kultur og litteratur kjennetegnes av høy forskningsaktivitet, bred fagportefølje, stor synlighet og et inkluderende, raust og godt arbeidsmiljø. 

Instituttstyret ved Institutt for kultur og litteratur

Strategi for Institutt for kultur og litteratur 2015-2018

Systematisk HMS-arbeid ved IKL

Verneombud er Line Nilsen Sandanger.

- See more at: https://uit.no/om/enhet/omoss?p_dimension_id=88150#sthash.e8DE7ehj.dpuf

Ledelse

Instituttleder Dahl, Eystein
Førsteamanuensis nordisk litteratur/nestleder med ansvar for stipendiater Nesby, Linda
Professor, engelsk språkvitenskap/nestleder med ansvar for studiesaker Anderssen, Merete

Administrasjon

Kontorsjef Paulsen, Beathe
Studiekonsulent (Fransk, russisk, tysk og norsk som andrespråk) Barton Holiman, Kirsten Katharina
Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie Guldahl, Kari Torill
Rådgiver og koordinator lektorutdanning 8-13 Larsen, Trine Lise
studiekonsulent Mathisen, Kari
Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk) Sandanger, Line Nilsen
Studiekonsulent Skirbekk, Kari

[Loading...]


Referater

PS: Referater, innkallinger og møteaktivitet er nå samlet på én plass i Møteportalen Det vil ikke legges inn nye referater i denne utlistinga. Ansatte finner og legger inn møteaktivitet på Møteportalen på intranett

[Loading...]

Skip to main content