Arntsen, Bjørn

Førsteamanuensis, Visuelle kulturstudier
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Lisbet Holtedahl

Professor emerita, Visuelle kulturstudier
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Trond Waage

Associate professor, Visual Anthropology
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø

+4777646247
91599820

Francisca Prudence Uriri

Filmlærer og veileder, filmprosjektrådgivning
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Campus Tromsø


Bente Sundsvold

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø