Medlemmer

Gruppeleder er Per Øystein Haavold

Haavold, Per Øystein

Matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

Mellomvegen
+4777645587

Anne Birgitte Fyhn

Professor matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660243
0047 9974 9357

Alv Birkeland

Universitetslektor matematikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Ove Gunnar Drageset

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Geir Olaf Pettersen

Førstelektor matematikkdidaktikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Monica Volden

Universitetslektor matematikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Pedersen, Ida Friestad

Førsteamanuensis
Institutt for teknologi og sikkerhet
Campus Tromsø


Blomhøj, Kjeld Morten

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Siv Ingrid Nordkild

Matematikkdidaktikk/Kulturpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

MV.110 C 413
+4777660746

Roksvold, Jan Nyquist

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Eidissen, Thomas Frantzen

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Eksterne medlemmer

Professor 2, Morten Blomhøj. Roskilde Universitet.