Medlemer

Forskingsgruppa blir leidd av Sigrun Høgetveit Berg.

Sigrun Høgetveit Berg

Professor i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Per Pippin Aspaas

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Rognald Heiseldal Bergesen

Universitetslektor i kunsthistorie
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Reidar Bertelsen

Professor emeritus i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stefan Figenschow

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Simon Dominik Franzen

ph.d.-stipendiat
Avdeling for publikumstjenester
Campus Tromsø


Ian Peter Grohse

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Rune Blix Hagen

Førsteamanuensis emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644130
97497874

Lars Ivar Hansen

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Richard A Holt

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Astrid Marie Mellem Johnsen

Studierådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Andreas Klein

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Campus Tromsø


Kate Maxwell

Professor
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø


Siv Rasmussen

Førsteamanuensis i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645799
48045660

Helge Salvesen

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Vetle Lars Wisløff Sandring

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Michael Schmidt

Professor emeritus tysk litteratur/kultur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Dikka Storm

Seniorforsker
Seksjon for kulturvitenskap
Campus Tromsø


Liv Helene Willumsen

Professor emerita i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Andre tilknytta gruppa:

Masterstudent i historie Brynjar Berg (UiT)

Professor emeritus Håvard Dahl Bratrein

Prosjektleder "Arkeologi langs Hålogalandsvegen" Inga Malene Bruun (UiT)

Rådgiver Ingebjørg Aamlid Dalen (Arkiv Troms)

Professor Charlotte Damm (Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT)

Professor Randi Lise Davenport (Institutt for språk og kultur, UiT)

Bygningsarkeolog Ole Egil Eide

Historikar Henning Hansen (Riksantikvarieämbetet/UiT)

Master Therese Holt Hansen

Prosjektleder "Diplomatarium Danicum" Markus Hedemann (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)

Post. doc. Håkon Hermanstrand (Nord universitet)

Professor Cordelia Heß (Universität Greifswald)

Tore Einar Johansen (tidl. avdelingsleiar v/ Sør-Troms museum)

Master-student i arkeologi Finn Jürgens (UiT)

Religionshistorikar Konsta I. Kaikkonen (HVL)

Rådgiver for bygningsvern Yassin N. Karoliussen (Troms og Finnmark fylkeskommune)

Lektor Jan Kozák (Karlsuniversitetet, Praha)

Religionshistorikar Roald E. Kristiansen 

Universitetslektor Christina Lentz (Institutt for språk og kultur, UiT)

Professor Lena Liepe (Linnaeus University, Växjö)

Prodekan John McNicol (HSL-fakultet, UiT)

Studiekonsulent Marie Berger Nicolaysen (UiT)

Magister Lyonel Perabo

Ph.d.-stipendat Torgeir Norkild (Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT)

Master Christine Sagemoen

Fartøyvernkonsulent Kristian Hansen Schmidt (Nordnorsk Fartøyvernsenter)

Arkeolog Petter Snekkestad

Førsteamanuensis Marte Spangen (UiO)

Master June Natalie Sørlie

Ph.d.-stipendiat Haakon H. Sørlie (Høgskulen i Volda)

Kunstvitar Vidar Trædal

Førsteamanuensis Miriam Tveit (Nord universitet)

Post. doc. Solveig Marie Wang (Universität Greifswald)

Ph.d.-stipendiat Erik Wolf (Universität Greifswald)

Konservator Stephan Kuhn (Sør-Troms museum)