Medlemer

Forskingsgruppa blir leidd av Marte Spangen.

Grohse, Ian Peter

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Sigrun Høgetveit Berg

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Spangen, Marte

Førsteamanuensis i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Per Pippin Aspaas

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Rognald Heiseldal Bergesen

Universitetslektor i kunsthistorie
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Reidar Bertelsen

Professor emeritus i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stefan Figenschow

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Rune Blix Hagen

Førsteamanuensis emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644130
97497874

Hansen, Lars Ivar

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Holt, Richard A

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Astrid Mellem Johnsen

Rådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Klein, Andreas

Førstebibliotekar / Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap, engelsk og klassiske fag
Avdeling for publikumstjenester
Campus Tromsø


Siv Rasmussen

Førsteamanuensis i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645799
48045660

Salvesen, Helge

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Schmidt, Michael

Professor emeritus tysk litteratur/kultur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Dikka Storm

Seniorforsker
Seksjon for kulturvitenskap
Campus Tromsø


Liv Helene Willumsen

Professor emerita i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Andre tilknytta gruppa: