Medlemer

Forskingsgruppa blir leidd av Sigrun Høgetveit Berg.

Sigrun Høgetveit Berg

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Grohse, Ian Peter

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Spangen, Marte

Førsteamanuensis i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Per Pippin Aspaas

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Campus Tromsø


Rognald Heiseldal Bergesen

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Reidar Bertelsen

Professor emeritus i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stefan Figenschow

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

BRELIA N318
+4777645795

Trude Fonneland

Professor
Norges arktiske universitetsmuseum
Campus Tromsø


Hage, Ingebjørg

Professor emerita kunsthistorie
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Rune Blix Hagen

Førsteamanuensis Emeritus
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644130
97497874

Hansen, Lars Ivar

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Therese Holt Hansen

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Holt, Richard A

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Astrid Mellem Johnsen

Studiekonsulent
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)
Campus Tromsø


Roald E Kristiansen

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Siv Rasmussen

Førstelektor
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645799
48045660

Salvesen, Helge

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Schmidt, Michael

Professor tysk litteratur/kultur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Dikka Storm

Seniorforsker
Seksjon for kulturvitenskap
Campus Tromsø


Liv Helene Willumsen

Professor emerita i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Andre tilknytta gruppa:

Mastergradsstudentar tilknytta gruppa:

  • Torgeir Norkild (arkeologi), Instiutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi