Medlemer

Forskingsgruppa blir leidd av Sigrun Høgetveit Berg.

Sigrun Høgetveit Berg

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Grohse, Ian Peter

Førsteamanuensis i eldre historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Spangen, Marte

Førsteamanuensis i middelalderarkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Per Pippin Aspaas

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Campus Tromsø


Rognald Heiseldal Bergesen

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Reidar Bertelsen

Professor emeritus i historisk arkeologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Dalen, Ingebjørg Aamlid

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Stefan Figenschow

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

BRELIA N318
+4777645795

Fonneland, Trude A.

Professor
Norges arktiske universitetsmuseum
Campus Tromsø


Hage, Ingebjørg

Professor emerita kunsthistorie
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777644229
48070636

Rune Blix Hagen

Førsteamanuensis Emeritus
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644130
97497874

Hansen, Lars Ivar

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Holt, Richard A

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Johnsen, Astrid Marie Mellem

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Klein, Andreas

Stipendiat i litteraturhistorie
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Roald E Kristiansen

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Siv Rasmussen

Førstelektor
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777645799
48045660

Salvesen, Helge

Professor emeritus i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Schmidt, Michael

Professor tysk litteratur/kultur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Dikka Storm

Seniorforsker
Seksjon for kulturvitenskap
Campus Tromsø


Liv Helene Willumsen

Professor emerita i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Andre tilknytta gruppa:

Mastergradsstudentar tilknytta gruppa:

  • Torgeir Norkild (arkeologi), Instiutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
  • Tor-Ketil Krokmyrdal (arkeologi), Instiutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi
  • Haakon Sørlie (historie), Instiutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi