Medlemmer

Språk og samfunn er eit fagleg nettverk for forskarar på eller med tilknyting til HSL-fakultetet, frå Institutt for språk og kultur og Institutt for lærarutdanning og pedagogikk.

Sidan Språk og samfunn er eit nettverk og ikkje ei forskargruppe, er ikkje oversynet nedanfor ei medlemsliste i tradisjonell forstand, men eit oversyn over tilsette ved IS og ILP som engasjerer seg i nettverksaktivitetane.

Hilde Sollid

Professor i nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646175
918 43115

Åse Mette Johansen

Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645797
(+47) 95 72 66 16

Florian Hiss

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Pesch, Anja Maria

Førsteamanuensis, barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP-bygget 5.013
+4777645626

Killie, Kristin

Professor engelsk språk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Johnsen, Ragni Vik

Førsteamanuensis i norsk språk GLU
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Monica Sætermo

Stipendiat nordisk språkvitenskap
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Bull, Tove

Professor emerita nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646587

Anna-Riitta Lindgren

Professor emerita finsk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Gulbrand Alhaug

Professor emeritus nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur

Guro Reisæter

Universitetslektor i norsk for internasjonale studenter
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Sirkka Seljevold

Hagemedarbeider
Ledelse og stab UMAK
Campus Tromsø

Driftsbygning, Botanisk hage
+4777620781