Medlemmer

Ole Kristian Grønli

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Alexander Horsch

Professor
Institutt for informatikk
Campus Tromsø


Ellen Margrethe Hoxmark

Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Tromsø


Rune Pedersen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

Forskningsparken 3

Rolf Wynn

Professor og forskningsgruppeleder
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Monika Alise Johansen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Antypas, Konstantions

Funksjon: PhD-stipendiat
Tlf: 976 13 265
E-post: Konstantinos.Antypas@telemed.no

Hasvold, Per (*)

Funksjon: PhD-kandidat
Tlf: 91 34 19 82
E-post: Per.Hasvold@telemed.no

Ulriksen, gro-hilde

Funksjon: PhD-kandidat

Tlf: 90 19 94 57

E-post: Gro-Hilde.Ulriksen@telemed.no

Nilsen, Olav

Funksjon: PhD-stipendiat
E-post: olav.nilsen@telemed.no

Silsand, Line

Funksjon: PhD-stipendiat
Tlf: 91 33 50 53
E-post: line.silsand@telemed.no

 Christensen, bente

Funsjon: PhD-kandidat

Tlf: 94 85 20 50

E-post: bente.christensen@telemed.no

 Bjørnstad, Camilla

Funksjon: PhD kandidat

Tlf: 95 79 41 18

E-post: Camilla.bjornstad@telemed.no

 ruiz, luis marco

Funksjon: PhD kandidat

E-post: luiz.marco.ruiz@telemed.no

 Gabarron, elia

Funksjon: PhD kandidat

E-post: elia.gabarron@telemed.no

 Ramsdal, gro

Funksjon: PhD kandidat

E-post: gro.ramsdal@hih.no

 Stuen, hanne kilen

Funksjon: PhD Kandidat

E-post: hanne.kilen.stuen@sykehuset-innlandet.no

 nissen, trygve

Funksjon: PhD Kandidat

E-post: trygve.nissen@unn.no

 røtvold, ketil

Funksjon: PhD stipendiat

E-post: ketil.rotvold@unn.no

 Løhr, hildegard

Funksjon: PhD kandidat

E-post: hildegard.d.lohr@unn.no