Medlemmer

Forskergruppe i veiledning består av disse fagpersonene. Cato R. P. Bjørndal er leder og Inger Merethe Hansen er nestleder for gruppa.

Cato Bjørndal

Result
Campus Tromsø


Hansen, Inger Merethe

Universitetslektor Veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP lærerutdanning 5.052
+4777660728

Lorentsen, Anne-Berit

Førsteamanuensis
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058338

Olsen, Rigmor

Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Mariann Solberg

Professor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777645916
92081355

Sissel Sollied

Professor i pedagogikk/spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 5026
+4777646489
+ 47 416 456 12

Worum, Kirsten Sivertsen

Førstelektor - Veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660481
99167327

Trine Fossland

Professor
Result
Campus Tromsø


Astrid Strandbu

Professor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 4.074
+4777623272