Medlemmer

Forskergruppe i veiledning består av disse fagpersonene. Cato R. P. Bjørndal er leder og Inger Merethe Hansen er nestleder for gruppa.

Bjørndal, Cato R.P

Forskningsgruppeleder veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Hansen, Inger Merethe

Universitetslektor Veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Lorentsen, Anne-Berit

Universitetslektor: Folkehelse, tidlig innsats, sosial ulikhet
Barnevern i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058338

Siri Sollied Madsen

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660254
97549121

Maxwell, Gregor

Førsteamanuensis i pedagogikk og spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660417
40105239

Olsen, Rigmor

Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Mariann Solberg

Professor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777645916
92081355

Sissel Sollied

Førsteamanuensis / Spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646489
+ 47 416 456 12

Stensholm, Ingrid M.

Universitetslektor spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Odd Arne Thunberg

Instituttleder
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660435
905 93 400

Worum, Kirsten Sivertsen

Førstelektor - Veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660481
99167327

Trine Fossland

Førsteamanuensis
Result
Campus Tromsø