Medlemmer

Forskergruppe i veiledning består av disse fagpersonene. Cato R. P. Bjørndal er leder og Inger Merethe Hansen er nestleder for gruppa.

Cato Bjørndal

Result
Campus Tromsø


Inger Merethe Hansen

Universitetslektor Veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP lærerutdanning 5.052
+4777660728

Rigmor Olsen

Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Mariann Solberg

Professor
Fakultetsledelsen ved HSL-fak
Campus Tromsø

+4777645916
92081355

Sissel Sollied

Professor i pedagogikk/spesialpedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 5026
+4777646489
+ 47 416 456 12

Kirsten Sivertsen Worum

Førstelektor - Veiledningspedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660481
99167327

Trine Fossland

Professor
Result
Campus Tromsø


Astrid Strandbu

Professor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP Lærerutdanning 4.074
+4777623272