Avsluttede arrangementer:

Starter
Avslutter
Sted

02.05.2022 15:00
02.05.2022 17:00
Didaktikken (1.059), i første etasje i ILP-bygget, Campus Tromsø.

25.09.2020 12:15
25.09.2020 15:30
Aud 3 Teo-H6 (6.303)

21.10.2019 09:00
22.10.2019 15:00
ILP Teorifagsbygget Hus 4, campus Breivika

13.02.2018 09:15
14.02.2018 15:30
TEO-H1 1.225 / 1.221

06.12.2017 10:30
07.12.2017 15:30
TEO-H1 1.512 Møterom Oversikten

17.11.2017 09:15
17.11.2017 15:30
TEO-H1 1.413