Giellatekno

Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno) ved Institutt for språkvitenkap har som mål å lage grammatikkbasert språkteknologi for samisk og andre nordlige språk.

Språkteknologi er en forutsetning for at språk skal kunne overleve som bruksspråk i et moderne samfunn. Vi lager også analyseprogrammer for å forske på samiske språk. Samiske språk er morfologirike språk, men med svært begrensede ektroniske korpora. Vårt datalingvistiske fundamentet består derfor av endelige tilstandsautomater (finite-state automata) for å modellere lyd- og bøyingsprosesser, og føringsgrammatikk (constraint grammar) for å modellere syntaktisk struktur og feilanalyse.

Giellatekno si heimeside