Matematikkdidaktikk

Medlemmene i forskningsgruppen i matematikkdidaktikk arbeider med prosjekter som retter seg inn mot undervisning i og læring av matematikk på ulike nivå fra barnehage og opp til videregående skole og lærerutdanning. Gruppen har medlemmer ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, dessuten er ett medlem tilsatt ved NT-fakultetet.
Forskningsgruppen ledes av Førsteamanuensis Per Øystein Haavold

forskningsgruppa liten .jpg

Matematikkdidaktikk (Mathematics education) er et forholdsvis nytt forskningsfelt. Den første internasjonale konferansen i matematikkdidaktikk (ICME) ble avholdt i Lyon i 1969. Det norske tidsskriftet “Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning” kom ut første gang i 1989 og det nordiske vitenskapelige tidsskriftet NOMAD (Nordic Studies in Mathematics education) kom ut første gang i 1996. Til sammenligning kom det første nummeret av Norsk pedagogisk tidsskrift i 1916.

Våre forskningsfokus omfatter både læring og undervisning: Noen prosjekter fokuserer på elevers og barnehagebarns læring, andre fokuserer på læreres utvikling av egen kunnskap og kompetanse, mens enkelte prosjekter fokuserer på både lærere og elever.  Flere prosjekter fokuserer på matematisk kreativitet. Flere prosjekt fokuserer på kulturbasert utforskende matematikkundervisning. 

Vi samarbeider med Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi om lektorutdanning i realfag Gruppas medlemmer representerer Universitetet på nasjonale og internasjonale konferanser.

Høsten 2012 og høsten 2014 arrangerte vi den årlige nasjonale etter- og videreutdanningskonferansen for matematikk i lærerutdanningene. 

Matematikkdidaktikk er en av Forskningsgruppene ved
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk