English flag   

Åse Hiorth Lerviks pris

Senter for kvinne- og kjønnsforskning deler ut Åse Hiorth Lerviks priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv oppnådd ved UiT Norges arktiske universitet. Prisen er på kr. 25.000,- og skal bidra til kandidatens videre faglige utvikling. 

Forslag til kandidater fremmes og grunngis av veileder, eventuelt annen fagperson. Lenke til oppgavene og et sammendrag på inntil 2 sider må legges ved forslaget.

Nominasjonsfrist er 1. juni. Søknaden sendes til skk@skk.uit.no. Legg merke til at det er fjorårets kandidater som kan nomineres.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn om å søke.

Senter for kvinne- og kjønnsforskning har siden 1996 delt ut Åse Hiorth Lerviks Pris til minne om Åse Hiorth Lervik som var mangeårig professor ved UiT og som var sentral i arbeidet med å fremme kvinneforskning i norske akademia.

Åse Hiorth Lervik
Åse Hiorth Lervik. Foto: Einar Bangsund


Kontaktperson: Svetlana P., Mittner, Lilli Johansen

Vinnere