Forskning – Kunstakademiet

Forskning – Kunstakademiet

Ved Kunstakademiet skjer det både forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor alle tre fagretninger – kunst, forfatterstudiet og landskapsarkitektur. Forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet tar for en stor del utgangspunkt i hvor Kunstakademiet er lokalisert – i nord, i Sápmi og på Svalbard. Våre forskere er aktive deltakere i nasjonale og internasjonale nettverk, og offentliggjør sine arbeider og verk nasjonalt og internasjonalt.