Ansatte – Musikkonservatoriet

Tilbake til enheten

Ansatte – Musikkonservatoriet

Blix, Hilde Synnøve

Professor i hørelære og musikkdidaktikk
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660532

Asbjørnsen, Lars

Professor i fløyte
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777645485

Eliassen, Ingrid

Trompet
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660554

McNair, Gabrial

1007 Høgsk-/øvingslærer
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

Isaksen, Bjarne

Førstelektor i pedagogikk
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen 33 Musikkonservatoriet Rom 229
+4777660596

Sollied, Anne-Lise

Klassisk sang
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660750

Lien, Lars

Klassisk sax
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660559

Hansen, Frida Lydia

1009 Universitetslektor
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

Drecker, Anneli

1011 Førsteamanuensis
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

Davidsen, Geir

Førsteamanuensis euphonium
Musikkonservatoriet
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660536

1-10 av 59 | Neste 10 Siste 9