Ansatte – Musikkonservatoriet

Tilbake til enheten

Ansatte – Musikkonservatoriet

Tollefsen, Maria Medby

Universitetslektor i hørelære.
Musikkonservatoriet
Forskningsinteresser:

Tollefsens forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt undervisningsmetodikk og utarbeidelse av læremateriale. Hun er med i prosjektet MusEd, hvor hun forsker på peer-learning i ensembleledelsesundervisning, samt leder et utviklingsarbeid der revisjon og videreutvikling av dagens eksamensformer i hørelære er målet.

Tollefsen står bak nettstedene Musicificium og Harmoniske vendinger, som begge tilbyr undervisningsmateriale i hørelære.


Seidman, Karmen Lara

Professor
Musikkonservatoriet

Osadchuk, Sergej

Professor klaver
Musikkonservatoriet

Wilhelmsen, Linda

Førstelektor, organisasjonsutvikling, kunstfag drama og teater
Musikkonservatoriet
Forskningsinteresser:
  • Organisasjonsutvikling
  • Bruk av narrativer i utviklingsprosesser
  • Bruk av dramafaglige metoder i endring- og utviklingsprosesser 
  • Kommunikasjon og formidling
  • Prosessorientert utvikling i organisasjoner
 

Jensen, Lillian Grethe

Instituttleder Musikkonservatoriet
Musikkonservatoriet
lillian.jensen@uit.no
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660732

Eriksen, Anne

Dosent i drama og teater.
Musikkonservatoriet

Knardahl, Kari

Horn
Musikkonservatoriet

Drecker, Anneli

Førsteamanuensis
Musikkonservatoriet

Borch, Rolf

Klarinett
Musikkonservatoriet
rolf.borch@uit.no
Krognessvegen (Musikkkonservatoriet)
+4777660571

Sandvik, Audun André

Professor i cello
Musikkonservatoriet
audun.a.sandvik@uit.no
Krognessvegen (Musikkkonservatoriet)

1-10 av 55 | Neste 10 Siste 5